TÍNH CÁCH NGƯỜI QUA CHỮ KÝ KIỂU CHỮ THẤP LÙN SÂU TRŨNG(4)

 

Kiểu lún thấp ( sâu trũng , xuống dốc) biểu tượng cho hạng người mạo hiểm, gan lì, không ngại sống gió, luôn luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách, họ có một sức chịu đựng vô cùng bền bỉ, cuộc sống của họ gặp rất nhiều cơn va động dữ dằng, họ , họ thành công trong huy hoàng. Nhà doanh nghiệp thành công từ mà nên, họ đổi bằng tim óc và mồ hôi của họ.

Nguồn: Huỳnh Minh

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>