TÍNH CÁCH NGƯỜI QUA CHỮ KÝ ĐI TỚI(1)

 

 

Kiểu đi tới biểu lộ con người luôn luôn , họ ưa thích tạo một đời cho tương lai, hăng say làm việc nhưng rất ghét nhắc đến dĩ vãng dù , người có kiểu chữ ký này không thích kỷ niệm mà luôn sống thực tế.

 

Nguồn: www.thongtri.com /theo Huỳnh Minh

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>