TÍNH CÁCH NGƯỜI QUA CHỮ KÝ CÓ NHIỀU ĐƯỜNG NÉT GÚT THẮT(5)

 

Kiểu gút thắt ( nhiều chữ thập)

Kiểu chữ ký gút thắt là kiểu chữ ký mà quấn quýt đan qua nhau  ( tạo thành nhiều gút thắt , dấu thập)

Chữ ký này biểu tượng cho những người có một cá tính rắc rối, ưa sự tìm hiểu tò mò, hoặc thắc mắc, trước tất cả mọi sự, ưa tìm tòi và luôn hoài nghi

Về tình cảm cũng có nhiều rối rắm, họ thiếu , trong vấn đề giải quyết sự việc thường rước lấy những hậu quả phiền toái bực mình. Người có kiểu chữ ký này cũng là tay ham thích đổ bác ( cờ bạc), tương lai không giàu, sự nghiệp chỉ ở mức trung bình.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>