sang nước ngoài

Giả chữ ký lãnh đạo bộ lừa người đi Hàn Quốc lao động

5 Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), lợi dụng mong muốn đi Hàn Quốc làm việc của nhiều lao động, gần đây một số cò mồi, môi giới đã lừa đảo, thu tiền bất chính. Những cò mồi này thường đưa những thông tin không chính xác, hứa hẹn có thể giúp