quấn quýt đan nhau

TÍNH CÁCH NGƯỜI QUA CHỮ KÝ CÓ NHIỀU ĐƯỜNG NÉT GÚT THẮT(5)

  Kiểu chữ ký gút thắt ( nhiều chữ thập) Kiểu chữ ký gút thắt là kiểu chữ ký mà có nhiều đường nét quấn quýt đan qua nhau  ( tạo thành nhiều gút thắt , dấu thập) Chữ ký này biểu tượng cho những người có một cá tính rắc rối, ưa sự tìm more »