phó thủ tướng

Giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn 9769/VPCP-TCCB giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Trước đó, ngày 13/11, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu bằng tay và biểu quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Thủ tướng