hai bàn tay trắng

TÍNH CÁCH NGƯỜI QUA CHỮ KÝ KIỂU CHỮ THẤP LÙN SÂU TRŨNG(4)

  Kiểu chữ ký lún thấp ( sâu trũng , xuống dốc) biểu tượng cho hạng người mạo hiểm, gan lì, không ngại sống gió, luôn luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách, họ có một sức chịu đựng vô cùng bền bỉ, cuộc sống của họ gặp rất nhiều cơn va động