ghi khống điểm

Làm giả chữ ký giáo viên, ghi khống điểm cho sinh viên (ĐH) Trà Vinh

Tháng 5/2015, lãnh đạo Đại học Trà Vinh phát hiện ông Bình giả mạo chữ ký của ông Phước Minh Huấn, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh Sinh viên. Sáng 15/6, ông Võ Hoàng Khải, Phó hiệu trưởng Đại học (ĐH) Trà Vinh, kiêm Giám đốc Trung tâm Giáo