đưa lên cao

TÍNH CÁCH NGƯỜI QUA CHỮ KÝ ĐƯA LÊN CAO NHƯ LEO DỐC(3)

  Kiểu chữ ký tên đưa lên cao như leo dốc , biểu tượng cho hạng  người tài hoa có tâm hồn nghệ sĩ, văn chương điêu luyện, thi phú dồi dào, tuy nhiên đời sống về vật chất thì không dư dả lắm. có khi còn túng quẫn là đằng khắc. Họ là hạng