chữ ký phong thủy theo tên

Việc đặt tên theo phong thủy cho một hậu duệ, niềm vui sướng

3 Đặt tên cho một hậu duệ vừa mang tính trách nhiệm của ông bà cha mẹ. Nó vừa là niềm vinh hạnh, niềm vui sướng… Nó chứa đựng những ước muốn thầm kín, những hy vọng ấp ủ vào hậu duệ của mình v.v… Như vậy rõ ràng ai cũng muốn tìm một cái “tên more »

Phân tích ý nghĩa của họ và tên của người Việt

4 Vài nét về tên họ của người Việt. Họ và tên người Việt cũng nhiều vẻ. Người không cầu kỳ thì thường tôn trọng phép tắc truyền thống là họ đến đệm họ cuối cùng là tên, ví dụ: Đỗ Văn Bé… Người có ý chau chuốt, đủ cách thì tìm một đệm họ cầu more »